• جدول بارش و نقشه های پهنه بندی بارش، دما، خشکسالی هواشناسی و تصاویر ماهواره ای در سطح کشور
    • نکاتی در مورد خشکسالی

       خشکسالی یکی از پدیده‌های هواشناختی و جدایی ناپذیر ازشرایط اقلیمی در کشورهای واقع در عرض‌های جنب حاره‌ ای مانند ایران است. در این مناطق که بیشترین بیابان های جهان حضور دارند، خشکسالی امری است عادی و ممکن است در هر محلی رخ داده و پیامدهای نامطلوب به همراه داشته باشد. ویژگی‌ها و اثرات خشکسالی از قبیل شدت، مدت و بزرگی آن از محلی به محل دیگر متفاوت است. در مناطق خشک و نیمه خشک، اثرات کمبود بارندگی بر روی منابع آب به سرعت آشکار می‌شود. به بیان دیگر در مناطقی که به طور طبیعی دارای محدودیت منابع آب هستند، بروز خشکسالی تأثیرات منفی بیشتری به دنبال داشته وحتی می‌تواند به بحران منتهی شود.    

     ادامه مطلب

     خشکسالی کشاورزی

     خشکسالی هواشناسی

     خشکسالی هیدرولوژی

     خشکسالی اقتصادی اجتماعی

    • اخبار خشکسالی
    • طرح تکریم ارباب رجوع
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 7,861,388
     تعداد بازدید امروز : 816
     تعداد بازدید دیروز : 5,810
     تعداد بازدید هفته : 6,626
     تعداد بازدید این ماه : 133,238