• جدول روزانه بارش
     جدول بارش روزانه
     تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۱/۰۱
    • بارش بصورت هفتگی
     جداول بارش هفته چهاردهم به تفکیک حوضه آبریز
     جداول بارش هفته پانزدهم به تفکیک استان و شهرستان
    • بارش بصورت ماهانه
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) آذر 97
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای ) آذر 97
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) آبان 97
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای ) آبان 97
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) مهر 97
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای ) مهر 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان شهر یور 97
    • بارش بصورت فصلی
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) پاییز 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان پائیز 97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) تابستان 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) بهار 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار97
    • بارش بصورت سالانه
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) سال زراعی 96- 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان سال زراعی 96- 97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,972,781
     تعداد بازدید امروز : 228
     تعداد بازدید دیروز : 3,191
     تعداد بازدید هفته : 12,376
     تعداد بازدید این ماه : 3,419