• جدول روزانه بارش
     جدول بارش روزانه
     تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۷/۰۱
    • بارش بصورت هفتگی
     جداول بارش هفته پنجاه و دوم به تفکیک حوضه آبریز
     جداول بارش هفته پنجاه و دوم به تفکیک استان و شهرستان
    • بارش بصورت ماهانه
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای ) مرداد 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان مرداد 97
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای ) تیر 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان تیر 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان خرداد 97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) خرداد 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان اردیبهشت 97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) اردیبهشت 97
    • بارش بصورت فصلی
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) بهار 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) زمستان 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 96
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) پاییز 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان پاییز 96
    • بارش بصورت سالانه
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) سال زراعی 95- 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان سال زراعی 95- 96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,625,288
     تعداد بازدید امروز : 630
     تعداد بازدید دیروز : 2,354
     تعداد بازدید هفته : 5,329
     تعداد بازدید این ماه : 2,984