• جدول روزانه بارش
     جدول بارش روزانه
     تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۸/۲۵
    • بارش بصورت هفتگی
     جداول بارش هفته هفتم به تفکیک حوضه آبریز
     جداول بارش هفته هفتم به تفکیک استان و شهرستان
    • بارش بصورت ماهانه
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) مهر 97
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای ) مهر 97
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای ) شهریور 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان شهر یور 97
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای ) مرداد 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان مرداد 97
    • بارش بصورت فصلی
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) تابستان 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) بهار 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) زمستان 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 96
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) پاییز 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان پاییز 96
    • بارش بصورت سالانه
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) سال زراعی 96- 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان سال زراعی 96- 97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,756,980
     تعداد بازدید امروز : 2,081
     تعداد بازدید دیروز : 3,645
     تعداد بازدید هفته : 22,669
     تعداد بازدید این ماه : 74,686