• جدول روزانه بارش
     جدول بارش روزانه
     تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۴/۲۷
    • بارش بصورت هفتگی
     جداول بارش هفته چهل و دوم به تفکیک حوضه آبریز
     جداول بارش هفته چهل و دوم به تفکیک استان و شهرستان
    • بارش بصورت ماهانه
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان خرداد 97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) خرداد 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان اردیبهشت 97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) اردیبهشت 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان فروردین 97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) فروردین 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان اسفند 96
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) اسفند 96
     جدول برف بهمن 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان دی 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان آذر 96
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) آذر 96
    • بارش بصورت فصلی
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) بهار 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) زمستان 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 96
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) پاییز 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان پاییز 96
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) تابستان 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 96
    • بارش بصورت سالانه
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) سال زراعی 95- 96
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان سال زراعی 95- 96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,523,981
     تعداد بازدید امروز : 604
     تعداد بازدید دیروز : 1,693
     تعداد بازدید هفته : 6,553
     تعداد بازدید این ماه : 46,551