• فهرست مقالات خشکسالی
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: -
     متن

      

     ردیف

     عنوان مقاله

     لینک

     1

     همایش خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری و راههای مقابله با آن

     book.pdf

     2

     آزمون پنج شاخص پرکاربparameters/weather/modules/cdk/upload/content/article/File/drought/abstract57.docxرد خشکسالی هواشناسی ( مطالعه موردی : استان های اصفهان و فارس)

     abstract57.docx

     3

     آمادگی برایparameters/weather/modules/cdk/upload/content/article/File/drought/abstract59.docx مواجهه با خشکسالی

     abstract59.docx

     4

     آنالیز خشکسالی با استفاده از parameters/weather/modules/cdk/upload/content/article/File/drought/abstract60.docxGIS ( مطالعه موردی منطقه کاشان

     abstract60.docx

     5

     اثر تیمارهای قبل از  کاشت بر سبز شدن گونه های سبد Stipagrostis در شرایط خشکسالی

     abstract61.docx

     6

     اثرات اقتصادی خشکسالی بر روی کشاورزی و راهکارهای اقتصادی مقابله با آن

     abstract62.docx

     7

     اثرات خشکسالی روی مواد موثره گیاه داروئی پر از مبیل بلوچی منطقه بلوچستان ایران

     abstract63.docx

     8

     ارزیابی اجمالی خاکهای استان از نظر توانایی ذخیره و دسترسی آب برای گیاه در شرایط خشکسالی

     abstract64.docx

     9

     ارزیابی امکان کاهش اثرات خشکسالی با طرح های پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی

     abstract65.docx

     10

     ارزیابی پدیده خشکسالی با هدف مدیریت ریسک خشکسالی

     abstract66.docx

     11

     ارزیابی تکنیک زمین آمار در پهنه بندی ضریب خشکسالی ترانسو با استفاده از GIS( مطالعه موردی : خراسان رضوی )

     abstract67.docx

     12

     ارزیابی خشکسالی هیدرولوژیکی( مطالعه موردی در زیر حوزه دهنو در استان لرستان

     abstract68.docx

     13

     الزامات مدیریت ریسک خشکسالی برای بهبود بهره وری آب کشاورزی

     abstract69.docx

     14

     اهمیت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جهت کاهش خشکسالی اثرات

     abstract70.docx

     15

     اهمیت تعداد و مدیریت دام در مرتع در موقع خشکسالی

     abstract72.docx

     16

     بارورسازی ابرها، روشی مناسب در جهت افزایش میزان بارندگی و مقابله با خشکسالی

     abstract71.docx

     17

     بحران آب و اهمیت بهره وری آب کشاورزی در مناطق دچار خشکسالی مطالعه موردی دشت سیدان- فاروق(استان فارس)

     abstract73.docx

     18

     بررسی اثرات اقتصادی خشکسالی بر درآمد کشاورزان در منطقه کارزان استان ایلام

     abstract74.docx

     19

     بررسی اثرات خشکسالی بر پناهگاه حیات وحش و پارک ملی قمیشلو

     abstract75.docx

     20

     بررسی اثرات خشکسالی بر زندگی جامعه عشایری مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری

     abstract76.docx

     21

     بررسی اثرات زیست محیطی خشکسالی در منطقه سیستان

     abstract77.docx

     22

      بررسی اجتماعات گیاهی دائمی مقاوم به مقابل خشکسالی در حوزه آبخیز رودخانه شور سیرجان، کرمان   

     abstract78.docx

     23

       بررسی استفاده از پساب بر روی کشت آفتابگردان جهت مبارزه با خشکسالی  

     abstract79.docx

     24

      بررسی الگوهای زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی، مطالعه موردی استان فارس   

     abstract80.docx

     25

      بررسی الگوی کشت جایگزینی، راهکاری جهت مقابله با خشکسالی کشاورزی در شهرستان تربت حیدریه   

     abstract81.docx

     26

       بررسی امکان احداث سیل‌بندها و مهار سیلابها در جهت کاهش اثرات خشکسالی - مطالعه موردی منطقه خارتوران شاهرود

     abstract82.docx

     27

       بررسی تاثیر پدیده خشکسالی بر پارکهای جنگلی (مطالعه موردی پارک جنگلی کومش شهرستان سمنان)  

     abstract83.docx

     28

       بررسی تاثیر خشکسالی بر سطح آب زیرزمینی با استفاده از کد کامپیوتری (PNWIN)Modflow   

     abstract84.docx

     29

       بررسی تاثیر خشکسالی بر کاهش کمی آبهای زیرزمینی دشت میداود با استفاده از مدل ریاضی

     abstract85.docx

     30

       بررسی تاثیر خشکسالی بر وضعیت کمی منابع آب زیرزمینی دشت‌های منتخب استان فارس

     abstract86.docx

     31

      بررسی تاثیر خشکسالی در وضعیت گرایش و تغییرات پوشش گیاهی مراتع گردنه قوشچی آذربایجان غربی   

     abstract87.docx

     32

       بررسی تاثیر رودخانه شور طبیعی دشت بزرگ و دیگر منابع آلاینده بر کیفیت رودخانه کارون دربازه گتوند تا شوشتر در خشکسالی 87-86   

     abstract88.docx

      فایل ضمیمه
      
     list343.11  کیلوبایت
      • آخرین مقالات خشکسالی