• معرفی مرکز

      

     معرفی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران

      

               در پی خشکسالی های گسترده سال های گذشته که لطمات زیادی به بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرد و بر اساس نیاز مسئولین محترم استانی در خصوص ارائه راهکارهای به روز و جامع در خصوص پایش، پیش بینی و هشدار خشکسالی و در راستای اوامر مقام معظم رهبری در سفر به استان فارس، ستاد خشکسالی کشور به ریاست معاون محترم اجرایی رییس جمهور در پنجمین جلسه خود به تاریخ 87/04/18 مصوب نمود که مرکز ملی مطالعات، پایش و هشدار خشکسالی در سازمان هواشناسی کشور ایجاد شود. در پی این مصوبه معاون محترم نوسازی اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی نامه ای به تاریخ 87/08/8 مجوز ایجاد پست های سازمانی مرکز ملی خشکسالی را در تشکیلات حوزه ستادی سازمان هواشناسی کشور صادر کرد. در این نامه وظایف اساسی مرکز بدین شرح ابلاغ گردید:

     1- جمع آوری داده ها و اطلاعات خشکسالی

     2- پایش پیش بینی، پیش آگاهی و صدور هشدار خشکسالی

     3- اطلاع رسانی مناسب و مؤثر به کاربران عمومی و دستگاه های اجرایی

      

              مرکز ملی خشکسالی به عنوان اصلی ترین متولی مطالعات، پایش و هشدار خشکسالی در کشور با  بهره گیری از نرم افزار های پیشرفته و کادر متخصص و دلسوز درحال حاضر ضمن جمع آوری آمار بارش ، دما، گرد وغبار و دیگر پارامترهای جوی ایستگاه های سینوپتیک و همچنین دریافت داده های بارش شبکه باران سنجی وزارت نیرو در سطح کشور پس از تحلیل آماری، به ارائه بیش از 2000 محصول روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالیانه اقدام می نماید. استفاده از ایستگاه های باران سنجی سازمان هواشناسی در برنامه آینده این مرکز قرار دارد. همچنین نقشه های پهنه بندی خشکسالی با مقاصد کشاورزی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی از وظایف این مرکز می باشد که با جذب نیروهای متخصص به انجام خواهد رسید.

              تعدادی از محصولات اقلیم شناسی و خشکسالی مرکز که هم اکنون قابل دسترس می باشند به پیوست می باشد.

      

    • مرکز ملی خشکسالی