• تاریخچه

          در پی خشکسالی های گسترده سال های گذشته که لطمات زیادی به بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرد و بر اساس نیاز مسئولین محترم استانی در خصوص ارائه راهکارهای به روز و جامع در خصوص پایش،پیش بینی و هشدار خشکسالی و در راستای اوامر مقام معظم رهبری در سفر به استان فارس، ستاد خشکسالی کشور به ریاست معاون محترم اجرایی رییس جمهور در پنجمین جلسه خود به تاریخ 87/4/18  مصوب نمود که مرکز ملی مطالعات، پایش و هشدار خشکسالی در سازمان هواشناسی کشور ایجاد شود. در پی این مصوبه معاون محترم نوسازی اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی نامه ای به تاریخ 87/8/8 مجوز ایجاد پست های سازمانی مرکز ملی خشکسالی را در تشکیلات حوزه ستادی سازمان هواشناسی کشور صادر کرد. در این نامه وظایف اساسی مرکز بدین شرح ابلاغ گردید.

     1-جمع آوری داده ها و اطلاعات خشکسالی   

     2-پایش پیش بینی، پیش آگاهی و صدور هشدار خشکسالی

     3-اطلاع رسانی مناسب و مؤثر به کاربران عمومی و دستگاه های اجرایی 

      

      

      

    • مرکز ملی خشکسالی