• تاریخ انتشار: 1397/02/30
     تعداد بازدید: 2374
     همکاری مشترک بین سازمان جنگلها و مرکز ملی خشکسالی

     همکاری مشترک بین سازمان جنگلها و مرکز ملی خشکسالی

     یکی از مشکلاتی که خشکسالی به دنبال دارد. از بین رفتن مراتع و جنگلها و وقوع آتش سوزی می باشد که پایش ها و پیش آگاهی های سازمان هواشناسی و اقدامات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری می تواند از آثار زیانبار این مشکل بکاهد. اولین جلسه توسعه همکاری های متقابل بین مرکز ملی خشکسالی و سازمان جنگل ها و مراتع در تاریخ 10/2/97 در مرکز ملی خشکسالی با حضور آقای مهندس بیانی مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل ها و مراتع وآقای دکتر ضیائیان رییس مرکز ملی خشکسالی و سایر کارشناسان مربوطه برگزار گردید.

     در این جلسه آقای بیانی ضمن تایید صحت و کارایی محصولات مرکز خشکسالی اظهار داشتند که نقشه های خشکسالی دقیقا منطبق با واقعیت اتفاق افتاده در نواحی جنگلی کشور می باشد و در انجام مطالعات این دفتر مورد استفاده قرار می گیرند.

     از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در اختیار قرار دادن لایه های اطلاعاتی زمینی و جنگلها، تولید گزارشات خشکسالی اختصاصی و کنترل شاخصهای ماهواره ای بصورت میدانی  بین دو دستگاه بود. که کمک شایانی به پیش بینی مستمر نواحی جنگلی مستعد حریق می نماید.

     در این جلسه آقای ضیائیان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری جلسه و تایید محصولات مرکز از سوی دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل ها و مراتع از انجام همکاری های متقابل بین دو دستگاه و عملی شدن موارد مطرح شده در جلسه استقبال کرد

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: