• تاریخ انتشار: 1397/06/05
     تعداد بازدید: 210
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته گذشته (27/5/97 لغایت 2/6/97)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته گذشته (27/5/97 لغایت 2/6/97)

            در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشوردر ایستگاه شوش (استان خوزستان) با 5,50 درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که در هفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه ورزقان (استان آذربایجان شرقی) دمای9,5 درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در آبادان (استان خوزستان) 6,51 و کمترین آوج (قزوین) با دمای 3,1درجه گزارش گردیده است و دمای متوسط کل کشور6,27 درجه بوده که نسبت به بلند‌مدت مشابه به میزان 5,0درجه افزایش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 40.9 و 18.3 درجه در چیتگر گزارش شده است.

     در هفته چهل و هشتم از سال زراعی جاری، تقریباً بیشتر استان های کشور بدون بارش بوده اند. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه رودسر در استان گیلان به میزان 30.6 میلی متر ثبت گردیده است.

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: