• تاریخ انتشار: 1397/07/01
     تعداد بازدید: 123
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته گذشته (97/6/24 لغایت 97/6/30)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته گذشته (97/6/24 لغایت 97/6/30)

            در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشوردر ایستگاه آبادان (استان خوزستان) با 1,49 درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که درهفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه کوسه (استان خراسان شمالی) دمای3.7 درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در آبادان (استان خوزستان) 47 و کمترین قره ضیاء الدین (آذربایجان غربی) با دمای4- درجه گزارش گردیده است و دمای متوسط کل کشور 23.7 درجه بوده که نسبت به بلند‌مدت مشابه به میزان 2,1درجه افزایش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 36,8 و 16,7 درجه در مهرآباد  و شمیران گزارش شده است.

     در هفته پنجاه و دوم از سال زراعی جاری، تقریباً بیشتر استان های کشور به خصوص استان های شمالی  بارشی از 0.01 تا حدود 130  میلی متر داشته اند. در این میان بیشترین بارش به ترتیب مربوط به استان های مازندران، گیلان، فارس، اردبیل، آذربایجان شرقی، گلستان، بخش هایی از استان خراسان رضوی و شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان بوده است. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه رامسر در استان مازندران به میزان 4/126  میلی متر ثبت گردیده است.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: