• تاریخ انتشار: 1397/07/16
     تعداد بازدید: 746
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته دوم (97/7/8 لغایت 97/7/14)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته گذشته (97/7/8 لغایت 97/7/14)

            در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشوردر آبادان (استان خوزستان) با 4,44 درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که درهفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه بابارشانی (استان کردستان) دمای1,6 درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در اهواز (استان خوزستان) 44.8 و کمترین گلمکان(خراسان رضوی) با دمای1درجه گزارش گردیده است و دمای متوسط کل کشور 22.8 درجه بوده که نسبت به بلند‌مدت مشابه به میزان 3,0درجه افزایش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 32.6 و 11 درجه در مهرآباد و شمیران گزارش شده است.

     در هفته دوم از سال زراعی جاری، تقریباً بیشتر استان های کشور به خصوص استان های شمالی بارشی تا بیش از 300 میلی متر داشته اند. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه رودسر در استان گیلان به میزان 334.2 میلی متر ثبت گردیده است.

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: