• تاریخ انتشار: 1397/07/23
     تعداد بازدید: 452
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته سوم (97/7/15 لغایت 97/7/21)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته گذشته (97/7/15 لغایت 97/7/21)

            در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشوردر آبادان (استان خوزستان) با 8,43 درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که درهفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه سربیشه ( استان خراسان جنوبی) دمای4.5- درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در بستان ( استان خوزستان) 44.6 و کمترین فیروزکوه ( استان تهران ) با دمای 8.8-درجه گزارش گردیده است و دمای متوسط کل کشور 19.1 درجه بوده که نسبت به بلند‌مدت مشابه به میزان 7,0درجه کاهش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 28 و 10.6 درجه در مهرآباد و شمیران گزارش شده است.

     در هفته سوم از سال زراعی جاری، تقریباً بیشتر حوضه های آبریز کشور  بارش 2 تا بیش از 60 میلیمتر را  داشته اند. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه آستارا در حوضه رودخانه های تالش به میزان 63/3  میلیمتر ثبت گردیده است.

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: