• تاریخ انتشار: 1397/09/19
     تعداد بازدید: 187
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته یازدهم (97/9/11 لغایت 97/9/17)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته یازدهم (97/9/11 لغایت 97/9/17)

             در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشوردر میناب (استان هرمزگان) با 2,32 درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که درهفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه لاله زار (استان کرمان) دمای 9-درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در بم ( استان کرمان) 34.7 و کمترین دما کوهرنگ (استان چهار محال و بختیاری) با دمای 16.4-درجه گزارش گردیده است و دمای متوسط کل کشور 8 درجه بوده که نسبت به بلند‌مدت مشابه به میزان2.5درجه افزایش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 16.2 و 0.3 درجه در شمیران و مهرآباد گزارش شده است.

     در هفته یازدهم از سال زراعی جاری، حوضه های آبریز شمال و نیمه غربی کشور  بارش 2/0 تا بیش از 150/0 میلی متر را  داشته اند. بیشترین بارش مربوط به حوضه های آبریز مرزی غرب، کرخه، کارون بزرگ و بخش هایی از دریاچه ارومیه بوده است. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه مریوان در حوضه آبریز مرزی غرب به میزان 166/3 میلی متر ثبت گردیده است.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: