• تاریخ انتشار: 1397/09/27
     تعداد بازدید: 181
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته دوازدهم (97/9/18لغایت 97/9/24)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته دوازدهم (97/9/18لغایت 97/9/24)

         در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشوردر میناب (استان هرمزگان) با 31درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که درهفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه دیزین پایین (استان البرز) دمای 9.1-درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در میناب (استان هرمزگان) با 31و کمترین دما شهرکرد (استان چهار محال و بختیاری) با دمای 8.9-درجه گزارش گردیده است و دمای متوسط کل کشور 7.4 درجه بوده که نسبت به بلند‌مدت مشابه به میزان1.9درجه افزایش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 17.4 و 2.2- درجه در شمیران گزارش شده است.

     در هفته دوازدهم از سال زراعی جاری، تقریباً بیشتر استان های کشور بدون بارندگی بوده اند. استان های آذربایجان غربی، و شرقی، اردبیل، گیلان،  مازندران، گلستان، خراسان شمالی و رضوی، تهران، البرز، قزوین، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه،  قم، مرکزی، لرستان، ایلام، خوزستان، بوشهر و سمنان  بارشی از 0/01 تا 20/0 میلی متر را داشته اند.

     بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه سردشت در استان آذربایجان غربی به میزان 16/3 میلی متر ثبت گردیده است.

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: