• تاریخ انتشار: 1397/10/03
     تعداد بازدید: 95
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته سیزدهم (97/9/25 لغایت 97/10/01)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته سیزدهم (97/9/25 لغایت 97/10/01)

             در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشوردر میناب (استان هرمزگان) با 30.9 درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که درهفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه هزارکانیان (استان کردستان) دمای 10.5-درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در میناب (استان هرمزگان) با 30.9و کمترین دما  خلخال (استان اردبیل) با دمای 10.1-درجه گزارش گردیده است و دمای متوسط کل کشور 5.8 درجه بوده که نسبت به بلند‌مدت مشابه به میزان1.9درجه افزایش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 13 و 0.6درجه در شمیران گزارش شده است.

     در هفته سیزدهم از سال زراعی جاری، حوضه های آبریز نیمه شمالی کشور  بارش 2/0 تا 120/0 میلی متر را  داشته اند. بیشترین بارش مربوط به حوضه های آبریز مرزی غرب، کرخه، دریاچه ارومیه، سفیدرود و هراز، رودخانه های تالش، هراز و قره سو و  گرگان بوده است. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه ایوان استان ایلام به میزان 120/5 میلی متر ثبت گردیده است.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: