• تاریخ انتشار: 1398/01/19
     تعداد بازدید: 132
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته بیست و هفتم (98/01/04لغایت 98/01/10)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته بیست و هفتم (98/01/04لغایت 98/01/10)

      

             در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشور در زرآباد (استان سیستان و  بلوچستان) با 37.1 درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که درهفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه دیزین پائین (استان البرز) دمای 7.3- درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در میناب (استان هرمزگان) با 40و کمترین دما کوهرنگ (استان چهار محال و بختیاری)با دمای 19.5- درجه گزارش گردیده است دمای متوسط کل کشور 12.7 درجه بوده که نسبت به ‌مدت مشابه در بلندمدت به میزان0.7 درجه کاهش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 18.1 و 1.4 درجه در چیتگر و شمیران گزارش شده است.

     در هفته بیست و هفتم از سال زراعی جاری، تمام حوضه های آبریز کشور بارشی بین 2/0 تا بیش از 150/0 میلی متر را دارا بوده اند. بیشترین بارش مربوط به حوضه های آبریز کارون بزرگ، کرخه، مرزی غرب، دریاچه نمک، گاوخونی، جراحی و زهره و  طشک-بختگان-مهارلو بوده است. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه کوهرنگ در حوضه آبریز گاوخونی به میزان 326/2 میلی متر ثبت گردیده است

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: