• تاریخ انتشار: 1398/01/26
     تعداد بازدید: 93
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته بیست و نهم (98/01/18 لغایت 98/01/24)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته بیست و نهم (98/01/18  لغایت 98/01/24)

      

             در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشور در راسک (استان سیستان و  بلوچستان) با 39.4 درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که درهفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه دیزین پائین (استان البرز) دمای 2.1- درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در آغاجاری (استان خوزستان) با 43و کمترین دما فیروزکوه ( آلودگی) (استان تهران )با دمای 14- درجه گزارش گردیده است دمای متوسط کل کشور 16.6 درجه بوده که نسبت به ‌مدت مشابه در بلندمدت به میزان0.1 درجه کاهش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 23.8 و 7درجه در چیتگر و شمیران گزارش شده است.

     در هفته بیست و نهم از سال زراعی جاری، تمام حوضه های آبریز کشور بارشی بین 2/0 تا 140/0 میلی متر را دارا بوده اند. بیشترین بارش مربوط به حوضه های آبریز کل- مهران، قره قوم، بخش هایی از  اترک، کویر مرکزی، دریاچه نمک، کارون بزرگ و مند بوده است. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه فین در حوضه آبریز کل- مهران به میزان 140/0 میلی متر ثبت گردیده است.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: