• تاریخ انتشار: 1398/02/07
     تعداد بازدید: 297
     اولین کارگاه مشترک کاری در راستای تهیه شاخص خشکسالی ترکیبی در ایران با همکاری سازمان خواروبار جهانی (فائو) برگزار می گردد.

     اولین کارگاه مشترک کاری در راستای تهیه شاخص خشکسالی ترکیبی در ایران با همکاری سازمان خواروبار جهانی (فائو)

     اولین کارگاه مشترک کاری در راستای تهیه شاخص خشکسالی ترکیبی در ایران با همکاری سازمان خواروبار جهانی (فائو) و با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و ستاد احیاء دریاچه ارومیه طی روزهای 7 تا 9 اردیبهشت 1398 در مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران هواشناسی در تاریخ 98/2/9 در حال برگزاری است.

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: