• تاریخ انتشار: 1398/02/22
     تعداد بازدید: 65
     سالنامه مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سال 1397 شمسی منتشر شد

     سالنامه مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سال 1397 شمسی منتشر شد

     سالنامه مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سال 1397 شمسی منتشر شد. جهت دسترسی به سالنامه مرکزلطفاً  اینجا کلیک نمائید.

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: