• تاریخ انتشار: 1398/02/23
     تعداد بازدید: 55
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته سی و سوم (98/02/15 لغایت 98/02/21)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته  سی و سوم (98/02/15  لغایت 98/02/21)

      

             در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشور در شوش - خوزستان (استان خوزستان) با 43.5 درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که درهفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه بابارشانی (استان کردستان) دمای 1.1- درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در زهک (استان سیستان و بلوچستان) با 47و کمترین دما اردبیل (اردبیل ) با دمای 8.5- درجه گزارش گردیده است دمای متوسط کل کشور 21.1 درجه بوده که نسبت به ‌مدت مشابه در بلندمدت به میزان1.3درجه افزایش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 30.2 و 13.2درجه در مهرآباد و شمیران گزارش شده است.

      در هفته  سی و سوم از سال زراعی جاری، بیشتر حوضه های آبریز کشور بارشی بین 2/0 تا 30/0 میلی متر را دارا بوده اند. بیشترین بارش مربوط به حوضه های آبریز سفید رود، دریاچه ارومیه و مرزی غرب بوده است. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه زنجان در حوضه آبریز سفید رود به میزان 29/1 بوده است.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: