• تاریخ انتشار: 1398/03/07
     تعداد بازدید: 363
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته سی و پنجم (98/02/29 لغایت 98/03/04)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته  سی و پنجم (98/02/29 لغایت 98/03/04)

      

             در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشور در آبادان (استان خوزستان) با 46.9 درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که درهفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه فیروزکوه - الودگی (استان تهران) دمای 0.1- درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در بندر دیر (استان بوشهر) با 48.5 و کمترین دما سقز (کردستان ) با دمای 5- درجه گزارش گردیده است دمای متوسط کل کشور 23.4 درجه بوده که نسبت به ‌مدت مشابه در بلندمدت به میزان0.9- درجه کاهش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 34.2و 11درجه در مهرآباد و شمیران گزارش شده است.

     در هفته سی و پنجم از سال زراعی جاری، بیشتر حوضه های آبریز کشور بارشی بین 2/0 تا حدود 80/0 میلی متر را دارا بوده اند. بیشترین بارش مربوط به  حوضه های آبریز اترک، قره قوم و کویر مرکزی بوده است. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه نیشابور در حوضه آبریز کویر مرکزی به میزان 75/0میلی متر بوده است.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: