• تاریخ انتشار: 1398/03/13
     تعداد بازدید: 510
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته سی و ششم (98/03/5 لغایت 98/03/11)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته  سی و ششم (03/98/05  لغایت 98/03/11)

      

             در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشور در آبادان (استان خوزستان) با 47.2 درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که درهفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه بابارشانی (استان کردستان) دمای 0.5 درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در بستان (استان خوزستان) با 50.2 و کمترین دما سهند (آذربایجان شرقی ) با دمای 6.2 -درجه گزارش گردیده است دمای متوسط کل کشور 24.4 درجه بوده که نسبت به ‌مدت مشابه در بلندمدت به میزان0.3- درجه کاهش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 34.3و 13.3درجه در مهرآباد و چیتگر گزارش شده است.

     در هفته سی و ششم از سال زراعی جاری، تقریباً بیشتر استان های کشور دارای بارندگی بوده اند. بیشترین بارندگی مربوط به استان های شمال شرق کشور شامل خراسان شمالی و رضوی، گلستان، سمنان و در شمال غرب استان اردبیل بوده است.

     بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه قوچان در استان خراسان رضوی به میزان 42/9 میلی متر ثبت گردیده است.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: