• تاریخ انتشار: 1398/03/20
     تعداد بازدید: 231
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته سی و هفتم (98/03/12 لغایت 98/03/18)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته  سی و هفتم (03/12/98  لغایت 98/03/18)

      

             در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشور در امیدیه (استان خوزستان) با 49.3 درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که درهفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه بابارشانی (استان کردستان) دمای 2 درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در بندرعباس(استان هرمزگان) با 51و کمترین دما بیجار(کردستان) با دمای 15.5 -درجه گزارش گردیده است دمای متوسط کل کشور 26.5 درجه بوده که نسبت به ‌مدت مشابه در بلندمدت به میزان0.9درجه افزایش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 37.4و 13.6درجه در مهرآباد و شمیران گزارش شده است.

     در هفته سی و هفتم از سال زراعی جاری، حوضه های آبریز واقع در دامنه های البرز و زاگرس بارشی بین 2/0 تا حدود 40/0 میلی متر را دارا بوده اند. بیشترین بارش مربوط به حوضه های آبریز کویر مرکزی، هراز و  قره سو، کارون بزرگ، ارس، سفید رود و اترک بوده است. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه چهارده دامغان در حوضه کویر مرکزی به میزان 34/0 میلی متر بوده است.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: