• تاریخ انتشار: 1398/04/18
     تعداد بازدید: 188
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته چهل و یکم (98/04/09 لغایت 98/04/15)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته  چهل  و یکم (98/04/09  لغایت 98/04/15)

              در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشور در شهداد (استان کرمان) با 53 درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که درهفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه طالقان (استان کرمان) دمای 0 درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در امیدیه (استان خوزستان ) با  51.8 و کمترین دما سقز (استان کردستان) با دمای 3 - درجه گزارش گردیده است. دمای متوسط کل کشور 4/29 درجه بوده که نسبت به ‌مدت مشابه در بلند مدت به میزان7/0 درجه افزایش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 4/40و 17  درجه در شمیرانات  و چیتگر گزارش شده است.

     در هفته چهل و یکم از سال زراعی جاری، حوضه های آبریز واقع در نوار شمالی کشور بارشی بین 2/0 تا بیش از 200/0 میلی متر را دارا  بوده اند. بیشترین بارش مربوط به حوضه های قره سو و گرگان، هراز و قره سو، رودخانه های بین سفیدرود و هراز و رودخانه های تالش بوده است. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه دینارسرا در حوضه آبریز رودخانه های بین سفیدرود و هراز به میزان 208/0 میلی متر بوده است.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: