• تاریخ انتشار: 1398/06/06
     تعداد بازدید: 1207
     اطلاعات وضع هوا در شهریور ماه 1398

     اطلاعات وضع هوا در شهریورماه 1398

              در شهریورماه 1398، گرمترین نقطه کشور ایستگاه دهلران (استان ایلام) با 50/2 درجه سلسیوس، سردترین ایستگاه فرودگاه اردبیل(استان اردبیل) با دمای 1/9 درجه ، بیشترین بارش 24 ساعته و بیشترین مجموع بارش گزارش شده در ایستگاه آستارا (استان گیلان) به ترتیب با 156/6میلی متر و 400/5 میلی متر بوده است. در طی این ماه بیشترین گرد و خاک در ایستگاه زهک (استان سیستان و بلوچستان) به مدت 1 روز گزارش شده است.

     به اطلاع میرساند در پایان هر ماه می توانید گزارش های مربوط به دما و بارش ماهانه را در سایت مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران رویت نمائید.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: