• تاریخ انتشار: 1398/06/06
     تعداد بازدید: 2170
     اطلاعات وضع هوا در مهر ماه 1398

     اطلاعات وضع هوا در مهرماه 1398

              در مهرماه 1398، گرمترین نقطه کشور ایستگاه آغاجاری (استان خوزستان) با 47/0 درجه سلسیوس، سردترین ایستگاه خلخال(استان اردبیل) با دمای 1/9- درجه ، بیشترین بارش 24 ساعته در ایستگاه تالش با 119/6 میلی متر و بیشترین مجموع بارش گزارش شده در ایستگاه رامسر (استان مازندران) با 271/1 میلی متر بوده است.

     به اطلاع میرساند در پایان هر ماه می توانید گزارش های مربوط به دما و بارش ماهانه را در سایت مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران رویت نمائید.

      

      فایل پیوست
      
     prc and temp meher98.pdf6.4  مگابایت
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: