• تاریخ انتشار: 1398/06/06
     تعداد بازدید: 526
     اطلاعات وضع هوا در مردادماه 1398

      

     اطلاعات وضع هوا در مردادماه 1398

              در مردادماه 1398 ، گرمترین نقطه کشور ایستگاه لامرد (استان فارس) با 51/6 درجه سلسیوس، سردترین ایستگاه گزارش شده، فرودگاه اردبیل با 4/2 درجه سلسیوس، بیشترین بارش 24 ساعته در ایستگاه نوشهر (استان مازندران) با 86 میلی متر و بیشترین مجموع بارش گزارش شده 126/6 میلی متر در ایستگاه جیرکول(استان گیلان) بوده است. در طی این ماه بیشترین گرد و خاک در ایستگاه زهک (استان سیستان و بلوچستان) به مدت 6 روز گزارش شده است.

     به اطلاع میرساند در پایان هر ماه می توانید گزارش های مربوط به دما و بارش ماهانه را در سایت مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران رویت نمائید.


      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: