• تاریخ انتشار: 1398/07/09
     تعداد بازدید: 415
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته اول (98/07/01 لغایت 98/07/07)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته  اول (98/07/01 لغایت 98/07/07)

              در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشور در ایستگاه آغاجاری ( استان خوزستان) با 47درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که در هفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه بابارشانی(استان کردستان) دمای 0/6- درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در آبادان (استان خوزستان) با 46/6 و کمترین دما اردبیل (استان اردبیل) با دمای4/4- درجه گزارش گردیده است. دمای متوسط کل کشور25/5 درجه بوده که نسبت به ‌مدت مشابه در بلند مدت به میزان2/9درجه افزایش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 35/7 و15/6 درجه در چیتگر و شمیرانات گزارش شده است.

     در هفته اول از سال زراعی جاری، بیشتر حوضه های آبریز واقع در نوار شمالی و جنوب شرقی کشور بارشی بین 2/0 تا بیش از 80/0 میلی متر را دارا بوده اند. بیشترین بارش مربوط به حوضه های آبریز رودخانه های تالش، رودخانه های بین سفیدرود و هراز، هراز و قره سو، ارس و قره سو و گرگان بوده است. بخش هایی از حوضه های آبریز هامون مشکیل و  بندرعباس- سدیج تا 15/0 میلی متر بارش د اشته اند. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه آستارا در حوضه آبریز رودخانه های تالش به میزان 84/7 میلی متر بوده است.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: