• تاریخ انتشار: 1398/07/17
     تعداد بازدید: 260
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته دوم (98/07/08 لغایت 98/07/14)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته دوم (98/07/08 لغایت 98/07/14)

              در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشور در ایستگاه اهواز ( استان خوزستان) با 45/2درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که در هفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه کوسه(استان خراسان شمالی) دمای 1/4 - درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در بستان (استان خوزستان) با 43/8 و کمترین دما قائن (استان خراسان جنوبی) با دمای4/6 - درجه گزارش گردیده است. دمای متوسط کل کشور22/2 درجه بوده که نسبت به ‌مدت مشابه در بلند مدت به میزان0/9درجه افزایش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 32/2 و10/8 درجه در مهرآباد و شمیرانات گزارش شده است.

     در هفته دوم از سال زراعی جاری، نیمه غربی و جنوب شرقی کشور دارای بارندگی بوده اند. بیشترین بارندگی مربوط به استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بخشی از فارس و کرمان بوده است.

     بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه مهرستان در استان سیستان و بلوچستان به میزان 62/3  میلی متر ثبت گردیده است.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: