• تاریخ انتشار: 1398/08/11
     تعداد بازدید: 251
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته پنجم (98/07/29 لغایت 98/08/05)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته پنجم (98/07/29 لغایت 98/08/05)

              در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشور در ایستگاه زرآباد ( استان سیستان و بلوچستان) با 40/4درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که در هفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه چالدران(استان آذربایجان غربی) دمای 2- درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در هندیجان (استان خوزستان) با 41/6 و کمترین دما اردبیل(استان اردبیل) با دمای21- درجه گزارش گردیده است. دمای متوسط کل کشور17/2 درجه بوده که نسبت به ‌مدت مشابه در بلند مدت به میزان0/2درجه افزایش داشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 22/8 و 9 درجه در مهرآباد و شمیرانات گزارش شده است.

          در هفته پنجم از سال زراعی جاری، بیشتر حوضه های آبریز کشور بارشی بین 2/0 تا بیش از 150/0 میلی متر را دارا بوده اند. بیشترین بارش مربوط به حوضه های آبریز هراز و قره سو، رودخانه های بین سفیدرود و هراز، رودخانه های تالش، ارس و سفیدرود، دریاچه نمک، مرزی غرب، کرخه و کارون بزرگ بوده است. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه شیرگاه در حوضه آبریز هراز و قره سو به میزان 186/2 میلی متر بوده است.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: