• تاریخ انتشار: 1398/08/14
     تعداد بازدید: 154
     وضعیت دما و بارش کشور در هفته ششم (98/08/06 لغایت 98/08/12)

     وضعیت دما و بارش کشور در هفته ششم (98/08/06 لغایت 98/08/12)

              در هفته ی که گذشت بیشینه دمای کشور در ایستگاه پارسیان ( استان هرمزگان) با 38/8درجه سلسیوس ثبت شده است. این درحالی است که در هفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه شهرکرد(استان چهارمحال و بختیاری) دمای 5- درجه را تجربه کرده‌اند و نسبت به دراز مدت بیشترین دما در اهواز (استان خوزستان) با 41و کمترین دما خلخال (استان اردبیل) با دمای10/6- درجه گزارش گردیده است. دمای متوسط کل کشور15/8 درجه بوده که نسبت به ‌مدت مشابه در بلند مدت تغییری نداشته است.

     در تهران نیز بیشینه و کمینه‌ دما به ترتیب 20/4 و 1/4 درجه در مهرآباد و شمیرانات گزارش شده است.

     در هفته ششم از سال زراعی جاری، تقریباً تمام استان های کشور دارای بارندگی بوده اند. بیشترین بارندگی مربوط به استان های و گلستان بوده است.

     بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه گلوگاه در استان مازندران به میزان 150/5 میلی متر ثبت گردیده است.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: