• تاریخ انتشار: 1398/09/06
     تعداد بازدید: 358
     اطلاعات وضع هوا در آبان ماه 1398

     اطلاعات وضع هوا در آبان ماه 1398

              در آبان ماه 1398، گرمترین نقطه کشور ایستگاه میناب (استان هرمزگان ) با 39/9 درجه سلسیوس، سردترین ایستگاه کوهرنگ(استان چهار محال و بختیاری) با دمای 16/3- درجه ، بیشترین بارش 24 ساعته در ایستگاه کیا شهر با 181 میلی متر و بیشترین مجموع بارش گزارش شده در ایستگاه کیاشهر 394/9 میلی متر بوده است.

     به اطلاع میرساند در پایان هر ماه می توانید گزارش های مربوط به دما و بارش ماهانه را در سایت مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران رویت نمائید.

      فایل پیوست
      
     aban98.pdf4.86  مگابایت
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: