• تاریخ انتشار: 1398/10/02
     تعداد بازدید: 1988
     اطلاعات وضع هوا در آذر ماه 1398

     اطلاعات وضع هوا در آذر ماه 1398

              در آذر ماه 1398، گرمترین نقطه کشور ایستگاه میناب (استان هرمزگان ) با 30/4 درجه سلسیوس، سردترین ایستگاه کوهرنگ(استان چهار محال و بختیاری) با دمای21- درجه ، بیشترین بارش 24 ساعته در ایستگاه بستک ( استان هرمزگان ) با 198/5 میلی متر و بیشترین مجموع بارش گزارش شده در ایستگاه بستک 249 میلی متر بوده است.

     به اطلاع میرساند در پایان هر ماه می توانید گزارش های مربوط به دما و بارش ماهانه را در سایت مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران رویت نمائید.

      فایل پیوست
      
     azar98.pdf4.86  مگابایت
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: