• تاریخ انتشار: 1398/10/02
     تعداد بازدید: 2387
     اطلاعات وضع هوا در دی ماه 1398

     اطلاعات وضع هوا در آذر ماه 1398

              در دی ماه 1398، گرمترین نقطه کشور ایستگاه میناب (استان هرمزگان ) با 27/6 درجه سلسیوس، سردترین ایستگاه سنقر(استان کرمانشاه) با دمای20/6- درجه ، بیشترین بارش 24 ساعته در ایستگاه قشم ( استان هرمزگان) با 176 میلی متر و بیشترین مجموع بارش گزارش شده دی ماه98 در ایستگاه قشم 341میلی متر بوده است.

     به اطلاع میرساند در پایان هر ماه می توانید گزارش های مربوط به دما و بارش ماهانه را در سایت مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران رویت نمائید.

      

      فایل پیوست
      
     dey98.pdf4.85  مگابایت
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: