• سازمان هواشناسی کشور - مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی
     آدرس :تهران– خیابان ولیعصر(عج)– بعداز خیابان فرشته- جنب خیابان خیام- پلاک 2
     کد پستی :1965643113
     تلفن :22668830
     فاکس :22668832
     رایانامه :ndwmc@irimo.ir

     تلفن دیگر مرکز:22668831

    • پیگیری درخواست ها
     کد پیگیری:  *
     کد امنیتی:  *