• فهرست مدیریتی نظرسنجی
     ردیف عنوان توضیح گروه روش اعتباردهی تعداد رای های داده شده
     1 نظرسنجی شماره 1 نظرشما در مورد سایت ما چیست؟ عمومی آزاد 82
    • طرح تکریم ارباب رجوع
    • طبقه بندی
    • نظرسنجی