• بارش بصورت روزانه
     نقشه های بارش روزانه 980623
    • بارش بصورت هفتگی
     نقشه و نمودار و جدول برف از مهرماه سالجاری تا 26بهمن 97
     نقشه بارش هفته پنجاهم
    • بارش بصورت ماهانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) مرداد 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) مرداد 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) تیر 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) تیر 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) خرداد 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) خرداد 98
    • بارش بصورت فصلی
     نقشه های رطوبت نسبی تیر 98
     نقشه های رطوبت نسبی خرداد 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) بهار 98
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) زمستان 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) پائیز97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان پائیز 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) تابستان 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 97
    • بارش بصورت سالانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای)سال زراعی 96- 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) سال زراعی 96- 97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 5,843,369
     تعداد بازدید امروز : 2,555
     تعداد بازدید دیروز : 5,493
     تعداد بازدید هفته : 8,048
     تعداد بازدید این ماه : 108,261