• بارش بصورت روزانه
     نقشه های بارش 970701
    • بارش بصورت هفتگی
     نقشه بارش هفته پنجاه و دوم
    • بارش بصورت ماهانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) مرداد 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) مرداد 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) تیر 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) تیر 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) خرداد 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) خرداد 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) اردیبهشت 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی)اردیبهشت 97
    • بارش بصورت فصلی
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) بهار 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) زمستان 96
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 96
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان پائیز 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) پائیز 96
    • بارش بصورت سالانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) سال زراعی 95- 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) سال زراعی 95- 96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,625,318
     تعداد بازدید امروز : 660
     تعداد بازدید دیروز : 2,354
     تعداد بازدید هفته : 5,359
     تعداد بازدید این ماه : 3,014