• بارش بصورت روزانه
     نقشه های بارش 970825
    • بارش بصورت هفتگی
     نقشه بارش هفته هفتم
    • بارش بصورت ماهانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) مهر 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) مهر 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) شهریور 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) شهریور 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) مرداد 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) مرداد 97
    • بارش بصورت فصلی
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) تابستان 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) بهار 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) زمستان 96
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 96
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان پائیز 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) پائیز 96
    • بارش بصورت سالانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای)سال زراعی 96- 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) سال زراعی 96- 97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,757,039
     تعداد بازدید امروز : 2,140
     تعداد بازدید دیروز : 3,645
     تعداد بازدید هفته : 22,728
     تعداد بازدید این ماه : 74,745