• بارش بصورت روزانه
     نقشه های بارش روزانه 980830
    • بارش بصورت هفتگی
     نقشه و نمودار و جدول برف از مهرماه سالجاری تا 26بهمن 97
     نقشه بارش هفته ششم
    • بارش بصورت ماهانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) مهر 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) مهر 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) شهریور 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) شهریور 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) مرداد 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) مرداد 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) تیر 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) تیر 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) خرداد 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) خرداد 98
    • بارش بصورت فصلی
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) تابستان 98
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان98
     نقشه های رطوبت نسبی تیر 98
     نقشه های رطوبت نسبی خرداد 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) بهار 98
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) زمستان 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) پائیز97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان پائیز 97
    • بارش بصورت سالانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای)سال زراعی 96- 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) سال زراعی 96- 97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 6,278,010
     تعداد بازدید امروز : 767
     تعداد بازدید دیروز : 7,739
     تعداد بازدید هفته : 36,358
     تعداد بازدید این ماه : 767