• بارش بصورت روزانه
     نقشه های بارش روزانه 981106
    • بارش بصورت هفتگی
     نقشه و نمودار های برف از 22 تا 29 دی ماه 98
     نقشه بارش هفته هفدهم
    • بارش بصورت ماهانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) آذر 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) آذر 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) مهر 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) مهر 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) شهریور 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) شهریور 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) مرداد 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) مرداد 98
    • بارش بصورت فصلی
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) پاییز 98
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان پاییز98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) تابستان 98
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان98
     نقشه های رطوبت نسبی خرداد 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) بهار 98
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) زمستان 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) پائیز97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان پائیز 97
    • بارش بصورت سالانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای)سال زراعی 96- 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) سال زراعی 96- 97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 6,737,753
     تعداد بازدید امروز : 3,242
     تعداد بازدید دیروز : 5,650
     تعداد بازدید هفته : 14,540
     تعداد بازدید این ماه : 32,823