• بارش بصورت روزانه
     نقشه های بارش روزانه 980431
    • بارش بصورت هفتگی
     نقشه و نمودار و جدول برف از مهرماه 97 تا 22فروردین 98
     نقشه و نمودار و جدول برف از مهرماه 97 تا 16فروردین 98
     نقشه و نمودار و جدول برف از مهرماه 97 تا 9 فروردین 98
     نقشه و نمودار و جدول برف از مهرماه سالجاری تا 23 اسفند 97
     نقشه و نمودار و جدول برف از مهرماه سالجاری تا 16 اسفند 97
     نقشه و نمودار و جدول برف از مهرماه سالجاری تا 26بهمن 97
     نقشه بارش هفته چهل و دوم
    • بارش بصورت ماهانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) خرداد 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) خرداد 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) اردیبهشت 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) اردیبهشت 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) فروردین 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) فروردین 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) اسفند 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) اسفند 97
    • بارش بصورت فصلی
     نقشه های رطوبت نسبی خرداد 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) بهار 98
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) زمستان 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) پائیز97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان پائیز 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) تابستان 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 97
    • بارش بصورت سالانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای)سال زراعی 96- 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) سال زراعی 96- 97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 5,639,998
     تعداد بازدید امروز : 547
     تعداد بازدید دیروز : 2,364
     تعداد بازدید هفته : 10,421
     تعداد بازدید این ماه : 547