• بارش بصورت روزانه
     بارش بصورت روزانه 980130
    • بارش بصورت هفتگی
     نقشه و نمودار و جدول برف از مهرماه 97 تا 22فروردین 98
     نقشه و نمودار و جدول برف از مهرماه 97 تا 16فروردین 98
     نقشه و نمودار و جدول برف از مهرماه 97 تا 9 فروردین 98
     نقشه و نمودار و جدول برف از مهرماه سالجاری تا 23 اسفند 97
     نقشه و نمودار و جدول برف از مهرماه سالجاری تا 16 اسفند 97
     نقشه و نمودار و جدول برف از مهرماه سالجاری تا 26بهمن 97
     نقشه بارش هفته بیست و نهم
    • بارش بصورت ماهانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) اسفند 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) اسفند 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) بهمن 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) بهمن 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) دی 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) دی 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) آذر 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) آذر 97
    • بارش بصورت فصلی
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) زمستان 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) پائیز97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان پائیز 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) تابستان 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) بهار 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 97
    • بارش بصورت سالانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای)سال زراعی 96- 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) سال زراعی 96- 97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 5,307,706
     تعداد بازدید امروز : 283
     تعداد بازدید دیروز : 5,875
     تعداد بازدید هفته : 283
     تعداد بازدید این ماه : 143,425