• بارش بصورت روزانه
     نقشه های بارش 971101
    • بارش بصورت هفتگی
     نقشه بارش هفته پانزدهم
    • بارش بصورت ماهانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) آذر 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) آذر 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) آبان 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) آبان 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) مهر 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) مهر 97
    • بارش بصورت فصلی
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) پائیز97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان پائیز 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) تابستان 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) بهار 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 97
    • بارش بصورت سالانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای)سال زراعی 96- 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) سال زراعی 96- 97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,972,779
     تعداد بازدید امروز : 226
     تعداد بازدید دیروز : 3,191
     تعداد بازدید هفته : 12,374
     تعداد بازدید این ماه : 3,417