• رطوبت نسبی بصورت ماهانه
     رطوبت نسبی مرداد 97
     رطوبت نسبی تیر 97
     رطوبت نسبی خرداد 97
     رطوبت نسبی اردیبهشت 97
    • رطوبت نسبی بصورت فصلی
     رطوبت نسبی بهار97
     رطوبت نسبی زمستان 96
     رطوبت نسبی پاییز 96
     رطوبت نسبی تابستان 96
    • رطوبت نسبی بصورت سالانه
     رطوبت نسبی سال زراعی 95- 96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,625,236
     تعداد بازدید امروز : 578
     تعداد بازدید دیروز : 2,354
     تعداد بازدید هفته : 5,277
     تعداد بازدید این ماه : 2,932