• رطوبت نسبی بصورت ماهانه
     رطوبت نسبی خرداد 97
     رطوبت نسبی اردیبهشت 97
     رطوبت نسبی فروردین 97
     رطوبت نسبی دی 96
     رطوبت نسبی آذر 96
    • رطوبت نسبی بصورت فصلی
     رطوبت نسبی بهار97
     رطوبت نسبی زمستان 96
     رطوبت نسبی پاییز 96
     رطوبت نسبی تابستان 96
    • رطوبت نسبی بصورت سالانه
     رطوبت نسبی سال زراعی 95- 96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,524,023
     تعداد بازدید امروز : 646
     تعداد بازدید دیروز : 1,693
     تعداد بازدید هفته : 6,595
     تعداد بازدید این ماه : 46,593