• جدول روزانه بارش
     جدول بارش روزانه
     تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۶/۲۸
    • بارش بصورت هفتگی
     جداول بارش هفته پنجاه و یکم به تفکیک حوضه آبریز
     جداول بارش هفته پنجاه و یکم به تفکیک استان و شهرستان
    • بارش بصورت ماهانه
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای ) مرداد 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) مرداد 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای )تیر 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) تیر 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای ) خرداد 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) خرداد 98
    • بارش بصورت فصلی
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) بهار 98
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 98
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) زمستان 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) پاییز 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان پائیز 97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) تابستان 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 97
    • بارش بصورت سالانه
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) سال زراعی 96- 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان سال زراعی 96- 97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 5,864,915
     تعداد بازدید امروز : 4,159
     تعداد بازدید دیروز : 4,973
     تعداد بازدید هفته : 29,594
     تعداد بازدید این ماه : 129,807