• جدول روزانه بارش
     جدول بارش روزانه
     تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۴/۲۰
    • بارش بصورت هفتگی
     جداول بارش هفته چهل و یکم به تفکیک حوضه آبریز
     جداول بارش هفته چهل و یکم به تفکیک استان و شهرستان
    • بارش بصورت ماهانه
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای) خرداد 99
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) خرداد 99
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای) اردیبهشت99
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) اردیبهشت 99
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای) فروردین 99
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) فروردین 99
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای) اسفند98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) اسفند98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) بهمن 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای) بهمن 98
    • بارش بصورت فصلی
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) بهار 99
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 99
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) زمستان 98
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 98
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) پاییز 98
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان پاییز 98
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) تابستان 98
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 98
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 7,861,166
     تعداد بازدید امروز : 594
     تعداد بازدید دیروز : 5,810
     تعداد بازدید هفته : 6,404
     تعداد بازدید این ماه : 133,016