• جدول روزانه بارش
     جدول بارش روزانه
     تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۱۰/۲۷
    • بارش بصورت هفتگی
     جداول بارش هفته شانزدهم به تفکیک حوضه آبریز
     جداول بارش هفته شانزدهم به تفکیک استان و شهرستان
    • بارش بصورت ماهانه
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای) آذر 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) آذر 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای) مهر 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) مهر 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای) شهریور 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) شهریور 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای ) مرداد 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) مرداد 98
    • بارش بصورت فصلی
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) پاییز 98
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان پاییز 98
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) تابستان 98
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 98
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) بهار 98
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 98
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) زمستان 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) پاییز 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان پائیز 97
    • بارش بصورت سالانه
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) سال زراعی 96- 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان سال زراعی 96- 97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 6,691,612
     تعداد بازدید امروز : 2,269
     تعداد بازدید دیروز : 4,836
     تعداد بازدید هفته : 2,269
     تعداد بازدید این ماه : 209,741