• جدول روزانه بارش
     جدول بارش روزانه
     تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۴/۳۱
    • بارش بصورت هفتگی
     جداول بارش هفته چهل و دوم به تفکیک حوضه آبریز
     جداول بارش هفته چهل و دوم به تفکیک استان و شهرستان
    • بارش بصورت ماهانه
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای ) خرداد 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) خرداد 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای ) اردیبهشت 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) اردیبهشت 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای ) فروردین 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) فروردین 98
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه استانی ) اسفند 97
     جداول بارش به تفکیک (زیر لایه حوضه ای ) اسفند97
    • بارش بصورت فصلی
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) بهار 98
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 98
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) زمستان 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) پاییز 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان پائیز 97
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای) تابستان 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 97
    • بارش بصورت سالانه
     جداول بارش (زیر لایه حوضه ای ) سال زراعی 96- 97
     جداول بارش به تفکیک استان و شهرستان سال زراعی 96- 97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 5,639,880
     تعداد بازدید امروز : 429
     تعداد بازدید دیروز : 2,364
     تعداد بازدید هفته : 10,303
     تعداد بازدید این ماه : 429