• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 971101
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته پانزدهم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آذر 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آبان 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مهر 97
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تابستان 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی پاییز 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهار 97
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی سال 96 -97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,972,880
     تعداد بازدید امروز : 327
     تعداد بازدید دیروز : 3,191
     تعداد بازدید هفته : 12,475
     تعداد بازدید این ماه : 3,518