• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 970825
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته هفتم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مهر 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی شهریور 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مرداد 97
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهار 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی زمستان 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی پاییز 96
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی سال 96 -97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,757,217
     تعداد بازدید امروز : 2,318
     تعداد بازدید دیروز : 3,645
     تعداد بازدید هفته : 22,906
     تعداد بازدید این ماه : 74,923