• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 990118
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته بیست و ششم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی اسفند 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهمن 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی دی 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آبان 98
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی زمستان 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی پاییز 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تابستان 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهار 98
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 7,193,902
     تعداد بازدید امروز : 2,667
     تعداد بازدید دیروز : 4,670
     تعداد بازدید هفته : 19,398
     تعداد بازدید این ماه : 91,458