• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 970701
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته پنجاه و دوم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مرداد 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تیر97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی خرداد 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی اردیبهشت 97
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهار 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی زمستان 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی پاییز 96
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی سال95-96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,625,421
     تعداد بازدید امروز : 763
     تعداد بازدید دیروز : 2,354
     تعداد بازدید هفته : 5,462
     تعداد بازدید این ماه : 3,117