• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 980915
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته دهم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آبان 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مهر 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی شهریور 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مرداد 98
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تابستان 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهار 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی زمستان 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی پاییز 97
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی سال 96 -97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 6,374,059
     تعداد بازدید امروز : 5,589
     تعداد بازدید دیروز : 6,532
     تعداد بازدید هفته : 51,552
     تعداد بازدید این ماه : 96,816