• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 980727
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته سوم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی شهریور 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مرداد 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تیر 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی خرداد 98
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تابستان 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهار 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی زمستان 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی پاییز 97
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی سال 96 -97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 6,044,441
     تعداد بازدید امروز : 627
     تعداد بازدید دیروز : 5,444
     تعداد بازدید هفته : 6,071
     تعداد بازدید این ماه : 163,131