• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 970723
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته سوم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی شهریور 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مرداد 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تیر97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی خرداد 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی اردیبهشت 97
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهار 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی زمستان 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی پاییز 96
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی سال 96 -97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,666,896
     تعداد بازدید امروز : 4,957
     تعداد بازدید دیروز : 4,969
     تعداد بازدید هفته : 12,015
     تعداد بازدید این ماه : 44,592