• بارش بصورت روزانه
     نمودارهای بارش 970701
    • بارش بصورت هفتگی
     نمودارهای بارش هفته پنجاه و دوم به تفکیک استان و شهرستان
     نمودارهای بارش هفته پنجاه و دوم به تفکیک حوضه آبریز
    • بارش بصورت ماهانه
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) مرداد 97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان مرداد 97
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) تیر97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان تیر97
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) خرداد 97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان خرداد 97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان اردیبهشت 97
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) اردیبهشت 97
    • بارش بصورت فصلی
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 97
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) بهار 97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 96
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) زمستان 96
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان پاییز 96
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) پاییز 96
    • بارش بصورت سالانه
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای )سال زراعی95 - 96
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان سال زراعی95 - 96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,625,320
     تعداد بازدید امروز : 662
     تعداد بازدید دیروز : 2,354
     تعداد بازدید هفته : 5,361
     تعداد بازدید این ماه : 3,016