• بارش بصورت روزانه
     نمودارهای بارش 970924
    • بارش بصورت هفتگی
     نمودارهای بارش هفته یازدهم به تفکیک استان و شهرستان
     نمودارهای بارش هفته یازدهم به تفکیک حوضه آبریز
    • بارش بصورت ماهانه
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) آبان 97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان آبان 97
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) مهر 97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان مهر 97
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) شهریور 97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان شهریور 97
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) مرداد 97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان مرداد 97
    • بارش بصورت فصلی
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 97
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) تابستان 97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 97
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) بهار 97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 96
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) زمستان 96
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان پاییز 96
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) پاییز 96
    • بارش بصورت سالانه
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای )سال زراعی96 - 97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان سال زراعی96 - 97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,846,526
     تعداد بازدید امروز : 3,411
     تعداد بازدید دیروز : 1,382
     تعداد بازدید هفته : 3,411
     تعداد بازدید این ماه : 71,444